Открито писмо

26.11.2008 г.    Днес БАФ и нейният Национален клонов съюз на зеленчукопроизводителите изпратиха до Министъра на земеделието и храните, Председателя на Комисията по земеделие и гори при НС, Председателя на Научния консултативен съвет към МЗХ и БТА   О Т К Р И Т О   П И С М О, 

в което изразяват своята тревога от изключително  тежкото състояние на българското зеленчукопроизводство. Оставени без каквато и да е помощ от страна на държавата, зеленчукопроизводителите все още намират собствени сили и средства  да произвеждат качествена и търсена на пазара продукция, както за прясна консумация, така и за осигуряване на преработвателната промишленост с необходимата суровина. Въпреки това те срещат изключително сериозни трудности при нейната реализация, главно поради безконтролния внос на силно субсидираната такава продукция от съседна Турция. Отсъствието на адекватна политика от страна на нашето Правителство по този въпрос доведе до там, че в момента субсидираните турски моркови заливат с по 50 – 60 тона ежедневно българския пазар на дънпингови цени, а по нашите полета гният, с переспектива за измръзване, над 20,000 тона висококачествени моркови, които, за да бъдат реализирани трябва да бъдат продавани под тяхната себестойност.
В  откритото писмо се настоява българските власти спешно да се намесят и по законов път да наложат вносни такси на турските моркови съобразно тяхното качество, както и да засилят контрола при определянето на това качество , респективно при съответственото  облагане на внесените зеленчуци, в случая моркови,с ДДС, съобразно обективно определеното качество. В противен случай редиците на протестиращите фермери все по-често ще се разширяват за сметка и на производителите на зеленчуци.
 
plants